• Fibrafill RESILIENT RESTORATIONS

  Fibrafill

  RESILIENT RESTORATIONS

Charakteristika

Unikátní biomimetické řešení

Materiály Fibrafill® představují unikátní biomimetické řešení náhrady tvrdých zubních tkání. Jedná se o komplexní systém založený na vyztužujícím efektu kontinuální vláknové výztuže a krátkých rozptýlených vláken. Obdobně, jako ocelové armatury zpevňují betonové konstrukce, poskytují speciálně upravená anorganická vlákna potřebnou odolnost kompozitním výplním, dostavbám a oslabeným tvrdým zubním tkáním.

Kompozitní materiály

Systém zahrnuje mikrohybridní, rentgenokontrastní, světlem-tvrditelné kompozitní materiály s integrovanou vláknovou výztuží, určené ke zhotovování přímých výplní jako náhrada dentinové vrstvy. Materiály jsou dostupné v univerzálním dentinovém odstínu. Aplikační vlastnosti, forma vláknová výztuže a způsob aplikace jsou pro jednotlivé materiály optimalizovány dle doporučeného indikačního rozsahu.

Základní popis

Fibrafill® CUBE

Fibrafill® CUBE

Materiál má formu diskrétních bločků, jejichž součástí je integrovaná membránová výztuž z povrchově upravených kontinuálních vláken ze speciálního skla. Pokročilé technologie FMI (Fiber Membrane Integration) a MEF (Monomer Embedded Fibers) zajišťují spolehlivou funkčnost. Konzistence materiálu je optimalizována pro snadnou manipulaci a kondenzovatelnost. Unikátní způsob balení eliminuje riziko křížové kontaminace.

Balení: 
Obsahuje 9 blistrů se 4 aplikačními dávkami po 65 mg.

PDF prezentace (EN)

Fibrafill® FLOW

Fibrafill® FLOW

Materiál má formu nízkoviskózní pasty hybridizované rozptýlenou výztuží tvořenou povrchově upravenými, krátkými, sub-mikronovými anorganickými vlákny. Vlákna zajišťují díky vysokému specifickému povrchu, vhodnému aspektnímu poměru a unikátním mechanickým vlastnostem vysokou houževnatost. Díky tixotropii se materiál snadno adaptuje a pokryje vazebný substrát bez vzniku bublin.

Balení:
Obsahuje 2 stříkačky s výtlačným pístem po 1 ml (1,8 g) a 15 ks jednorázových aplikačních kanyl.

Fibrafill® DENTIN

Fibrafill® DENTIN

Materiál má formu kondenzovatelné pasty hybridizované rozptýlenou výztuží tvořenou povrchově upravenými, krátkými, sub-mikronovými anorganickými vlákny. Vlákna zajišťují díky vysokému specifickému povrchu, vhodnému aspektnímu poměru a unikátním mechanickým vlastnostem vysokou houževnatost. Konzistence materiálu je optimalizována pro snadnou manipulaci a kondenzovatelnost.

Balení:
Obsahuje 20 unitip kompulí po 0,13 ml (0,25 g).

Rozsah indikací

Fibrafill® CUBE

Rozsáhlé kompozitní výplně I., II. a V. třídy, včetně velkých kombinovaných kavit v postranním úseku chrupu, hlubokých kavit u endodonticky ošetřených zubů, pre-endodontické a post-endodontické dostavby, dostavby pahýlů apod. (doporučená kombinace s Fibrafill® FLOW a DENTIN – podložka a doplnění potřebného objemu výplně či dostavby).

Fibrafill® FLOW

odložky pod kompozitní výplně I. a II. třídy, výplně minimálně invazivních preparací (mimo přímé zatížení), výplně III. a V. třídy, blokování podsekřivin, pre-endodontické a post-endodontické dostavby, dostavby pahýlů apod.

Fibrafill® DENTIN

Kompozitní výplně I., II. a V. třídy, hluboké kavity u endodonticky ošetřených zubů, pre-endodontické a post-endodontické dostavby, dostavby pahýlů apod.

Klinické případy

Materiál Fibrafill Fibrafill® CUBE uplatněn jako podpora oslabených stěn zubů, Fibrafill® FLOW jako podložka a Fibrafill® DENTIN pro doplnění potřebného objemu výplně či dostavby.

Klinický případ rekonstrukce rozsáhlého defektu MOD

Rozsáhlá výplň II. třídy

Pre-endodontická dostavba

Post-endodontická dostavba

(Courtesy MDDr. Tomáš Slavíček, Brno, Czech Republic)

Klinické přínosy

Omezení efektu koncentrace napětí v kritických bodech rozsáhlých výplní a dostaveb. Vlivem přítomnosti membránové výztuže je napětí rozloženo do větší plochy.

Snížení rizika vzniku a šíření trhlin ve výplni či dostavbě a okolních tvrdých zubních tkáních (spolu s projevem sekundárního zubního kazu jde o zdaleka nejčastější způsob selhání).

Snížení smykového napětí v oblasti adhezního spoje, zajištění okrajové integrity.

Snížení polymeračního napětí díky optimalizovanému složení a přítomnosti vyztužujících vláken.

Zvýšení adheze mezi jednotlivými vrstvami kompozitních materiálů díky mikromechanické retenci spojené s přítomností vyztužujících vláken.

Snížení rizika fatálního selhání a prodloužení životnosti výplně či dostavby díky celkovému zpevnění a zvýšení houževnatosti.

Rozšíření možností konzervativních postupů záchrany tvrdých zubních tkání.

 • Fibrafill CUBE Aplikace

  Fibrafill CUBE aplikace

 • Fibrafill CUBE Detail

  Fibrafill CUBE detail

 • Fibrafill CUBE Detail

  Fibrafill CUBE detail

 • Fibrafill CUBE krabička

  Fibrafill CUBE krabička

 • Fibrafill DENTIN aplikace

  Fibrafill DENTIN aplikace

 • Fibrafill DENTIN detail

  Fibrafill DENTIN detail

 • Fibrafill DENTIN krabička

  Fibrafill DENTIN krabička

 • Fibrafill FLOW aplikace

  Fibrafill FLOW aplikace

 • Fibrafill FLOW detail

  Fibrafill FLOW detail

 • Fibrafill FLOW krabička

  Fibrafill FLOW krabička

 • Fibrafill

  Fibrafill

  Testimonies

  Dr. Tomáš Slavíček

  Masaryk University, Faculty od Medicine, Private Practicioner, Brno, Czech Republic
  Fibrafill® system includes high-tech materials that are very easy to handle and have a great potential for restoring functionality of severely damaged teeth and protection of remaining hard dental tissues.

  Dr. Hana Hubálková

  Associate Professor, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic, Member of European Prosthodontic Association, Head of Czech Prosthodontic Association
  Fibrafill® CUBE is a filling materil reinforced with continuous glass fiber membrane. The material has universal use to improve mechanical resistance of direct and indirect restorations of decayed teeth, post-endodontic restorations of clinical crowns in posterior area and composite onlays and overlays.

  Dr. Jeffrey Hoos

  Leading National Speaker for Dentistry Today, Fellow – Academy of General Dentistry, International Academy of Implantology and American Academy of Facial Esthetics, Chief Dentist at Brush & Floss Dental Center, Connecticut, USA
  The success in a private practice is assured when you find materials and methods that give you beautiful, predictable clinical results that can be done in a reproducible and timely manner. I call it BALANCING: Art, Science & Business of Dentistry. Fibrafill® CUBE is a great addition in my clinical practice to help me achieve that BALANCING.

  Dr. Marc Gottlieb

  Associate Clinical Professor, University Hospital at Stony Brook, Chief Dentist at Anxiety Free Dental Care, New York, USA
  Fibrafill® CUBE with its imbedded fibers easy adapts to the preparation providing a more durable and conservative restoration.

  Dr. Nikhil Bahuguna

  Diplomate – American Board of Aesthetic Dentistry, Fellow – International College of Continuing Dental Education, Secretary and Board of Director – India Academy of Aesthetic and Cosmetic Dentistry, Director and Chief Dentist at Demystifying Smiles Dental Clinic, Noida, India
  Fibrafill® CUBE has added a new dimensions to the cause of saving teeth. The enhanced support it provides to the previously weakened tooth structure gives the dentist the ability to save and strengthen the structural integrity of the tooth for a better and a more stable stomatognathic system. Being an avid user of Dentapreg® UFM mesh, Fibrafill® CUBE has made it even easier to practice stress-free dentistry adding longevity and balance to the restorations.

  Dr. Eric van Zytveld

  University of Colorado, School of Dentistry, Private Practicioner, Denver, Colorado, USA
  Fibrafill® CUBE strengthens teeth in a conservative manner. The cubes are very useful for restoring wide composite restorations which are under high occlusal stress and for stabilization of cracked teeth that do not need crowns.

  Dr. Marian Fanica

  Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Private Practicioner, Bucharest, Romania
  A time-saving product with low shrinkage and no compromise on resistance.

  Dr. Krishna Vyas

  Diplomate – Indian Board of Endodontics, Associate Professor, Department of Conservtive Dentistry & Endodontics, Ayush Health University, Chairman of the Board of Directors of Raipur Multispeciality Dental Hospital, Raipur, India
  My trust in glass fiber mesh concept has gone up multiple folds after witnessing many years of follow-ups of my cases wherein Dentapreg® UFM was used to reconstruct crowns and large restorations. The new product, Fibrafill® CUBE, along with the same good old properties also has an added advantage of much more convenient placement, thus making the restoration procedure much simpler.
  VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

  VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

  Dentapreg® představuje novou třídu kompozitních materiálů nazývanou konstrukční kompozity. Tyto materiály jsou vhodné pro tvorbu zubních dlah, nosných konstrukcí provizorních můstků a výztuží rozsáhlých rekonstrukcí.